Informácie  |  Novinky  |  Recenzia  |  Súbory na prevzatie  |  Odkazy  |  Objednávka
Online objednávka

Zvoľte typ Vašej objednávky (ceny podľa aktuálneho cenníka, viď. nižšie):

WinRAR // Multilicencie programu
RAR/WinRAR

Multilicencia

29,95 € + DPH / 35,94 € s DPH *
Licencie pre 1 PC
23,00 € + DPH / 27,60 € s DPH za kus
Licencie pre 2-9 PC
18,00 € + DPH / 21,60 € s DPH za kus
Licencie pre 10-24 PC
15,00 € + DPH / 18,00 € s DPH za kus
Licencie pre 25-49 PC
12,00 € + DPH / 14,40 € s DPH za kus
Licencie pre 50-99 PC
9,00 € + DPH / 10,80 € s DPH za kus
Licencie pre 100-199 PC
8,00 € + DPH / 9,60 € s DPH za kus
Licencie pre 200-499 PC
7,00 € + DPH / 8,40 € s DPH za kus
Licencie pre 500-999 PC
Kontaktujte firmu AVIR
Licencie pre 1000 a viac PC

* Privátnym osobám - nepodnikateľom je poskytovaná zľava 12%

V novom cenníku bola bez náhrady zrušená neobmedzená podniková licencia pre 1 lokalitu aj neobmedzená podniková licencia pre neobmedzený počet lokalít (národná licencia).

Pri rozširovaní licencie sa cena určí na základe kusovej ceny (podľa nového cenníka!) platnej pre zákazníkom dovtedy vlastnenú licenciu (ak kupoval viacero licencií, tak pre najväčšiu zakúpenú licenciu) násobenej NOVODOKÚPENÝM počtom licencií, pričom k cene sa už neúčtuje žiadny ďalší poplatok. Je zrejmé, že takto kalkulovaná cena rozšírenia má zmysel pri rozširovaní veľkého počtu o menší počet nových licencií, v opačnom prípade je potrebné uplatniť cenu ako pri nákupe novej licencie, keďže takto určená cena vychádza nižšia.

Poznámka: Pri aplikácii vyššie uvedeného výpočtu ceny rozšírenia nie je povolené postupné navyšovanie počtu licencií!

Školské a vzdelávacie inštitúcie majú pri nákupe zľavu 25%.

Copyright © 2000-2007 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.