Informácie  |  Novinky  |  Recenzia  |  Súbory na prevzatie  |  Odkazy  |  Objednávka
WinRAR // Informácie
Informácie
Program WinRAR je špičkový archivačný program pre všetky 32-bitové aj 64-bitové verzie operačného systému Microsoft Windows. Okrem toho je dostupná aj konzolová verzia pre Pocket PC, Linux (32-bit aj 64-bit), FreeBSD, Mac OS X, MS DOS (32-bit, v starších verziách aj 16-bit) a OS/2.

Prvé zverejnené verzie programu pre platformu DOS pochádzajú z roku 1993. Program už vtedy zaujal výkonnosťou komprimačného algoritmu (ktorý už vtedy prevyšoval schopnosti formátu ZIP, pričom formát RAR medzitým prešiel viacerými inováciami), ale najmä Norton Commander-u podobným grafickým rozhraním, pričom možnosť ovládania programu cez príkazový riadok zostala zachovaná. Peter Hubinský, majiteľ firmy AVIR bol s programom RAR v spojení od samých začiatkov a prostredníctvom siete FIDONET, SAC BBS a neskôr SAC FTP archívu významnou mierou prispel k rozšíreniu tohto pokrokového archivačného programu na území Slovenska (resp. celého vtedajšieho Československa) ako aj v celosvetovom merítku (SAC FTP archív je dodnes uvádzaný ako oficiálny FTP server udržiavajúci ostatné verzie programu RAR). Od roku 1994 je zabezpečená možnosť registrácie programu za slovenské koruny. Spočiatku bol proces registrácie zabezpečovaný v spolupráci s firmou ESET, neskôr už samotnou firmou AVIR.

Neskôr sa postupne objavovali verzie pre OS/2, Linux a Windows32. Ostatná menovaná verzia je priamym vyzývateľom síce komerčne veľmi úspešného, ale technologicky značne zastaralého programu WinZip. Značného posunu v súboji týchto dvoch programov sa dosiahlo odkúpením zdrojových kódov ZIP komprimácie (mimochodom od tej istej firmy, ktorá predala kódy firme produkujúcej WinZip...) a ich zapracovaním do programu WinRAR od verzie 2.50. Tým sa prakticky dosiahol stav, kedy z algoritmického hľadiska program WinRAR plne pokrýva všetky funkcie programu WinZip. Ak k tomu prirátame zásadné výhody pokrokového formátu RAR (vysoká bezpečnosť, viaczväzkové archívy, solid formát, multimediálna kompresia atď), internú podporu rozbaľovania ďalších formátov (ARJ, CAB, ACE atď), existenciu verzií pre DOS, OS2 a Linux ako aj slovenskej lokalizácie, o víťazovi v tomto pomyselnom súboji nemožno pri triezvom uvažovaní ani v najmenšom pochybovať.

Dnes je na Slovensku majiteľom registrovanej verzie niekoľko tisícok spokojných užívateľov. Medzi majiteľmi mohutných podnikových resp. národných licencií nechýbajú popredné slovenské finančné ustanovizne, telekomunikačné firmy, priemyselné podniky a obchodné organizácie. Zaraďte sa medzi nich aj Vy! Bližšie podrobnosti ohľadom registrácie programu RAR/WinRAR a mnohých ďalších shareware programov nájdete na domovskej stránke firmy AVIR.

Súvisiace odkazy:
 
Copyright © 2000-2007 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.