Informácie  |  Novinky  |  Recenzia  |  Súbory na prevzatie  |  Odkazy  |  Objednávka
WinRAR // Novinky
Tu nájdete prehľad aktuálnych informácií týkajúcich sa programu WinRAR, ktorý je špičkovým archivačným programom pre všetky 32-bitové aj 64-bitové verzie operačného systému Microsoft Windows. Okrem toho je dostupná aj konzolová verzia pre Pocket PC, Linux (32-bit aj 64-bit), FreeBSD, Mac OS X, MS DOS (32-bit, v starších verziách aj 16-bit) a OS/2.
  04.02.2016
Vychádza plná verzia 5.31, ktorá má odstránené drobné problémy z verzie 5.30.
  03.01.2016
Autor publikuje verziu 5.31 Beta-1 odstraňujúcu niektoré drobné nedostatky z predošlej verzie.
  24.11.2015
Vychádza plná verzia 5.30.
  27.10.2015
Verzia 5.30 Beta-6 rieši niektoré problémy v kompatibilite s Windows 10, zlepšuje ošetrenie poškodených archívov vo formáte ZIP, ARJ a ISO.
  8.10.2015
Verzia 5.30 Beta-5 vykonáva dodatočnú validáciu obsahu súboru Settings.reg, aby sa zabránilo importu kľúčov, ktoré nesúvisia s nastavením programu WinRAR. Boli tiež odstránené menšie nedostatky z predošlých verzií.
  13.9.2015
Vývojová verzia 5.30 Beta-4 prináša možnosť špecifikácie premenných prostredia v ceste k externým prehliadačom a niektoré ďalšie zmeny.
  27.8.2015
Tretia beta verzia 5.30 podporuje rozbaľovanie archívov s rozšírením .txz, umožňuje presun súborov z inej aplikácie s následným vymazaním zdrojového súboru a obsahuje aj ďalšie vylepšenia.
  4.8.2015
V druhej beta verzii 5.30 bola pridaná funkcia do SFX modulu a zmenšený počet dopztov na heslo v niektorých prípadoch.
  19.07.2015
V rámci prvej beta verzie 5.30 bola pridaná podpora viaczväzkových ZIP archívov vytváraných programom 7-Zip a pridané viaceré nové funkcie pri ovládaní z príkazového riadku.
  16.02.2015
Vychádza plná verzia 5.21.
  31.01.2016
Firma Abseira ABSEIRA Ltd. k 31.1.2016 zvyšuje Euro ceny produktov AIDA64 o cca 15%.
  23.01.2016
Nemenovaná banka, v ktorej má otvorené svoje účty firma AVIR, začala pred pár dňami účtovať 2% poplatok za nákupy cez kreditnú kartu v inej mene ako Euro. Keďže firma AVIR väčšinu softvéru kupuje za USD, je nútená (hoci nerada) uvedený poplatok premietnuť do svojich predajných cien.
  01.01.2016
Firma Scooter Software modifikuje cenník aplikácie Beyond Compare.
Informácie z www.avir.sk
Copyright © 2000-2007 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.