Informácie  |  Novinky  |  Recenzia  |  Súbory na prevzatie  |  Odkazy  |  Objednávka
WinRAR // Novinky
Tu nájdete prehľad aktuálnych informácií týkajúcich sa programu WinRAR, ktorý je špičkovým archivačným programom pre všetky 32-bitové aj 64-bitové verzie operačného systému Microsoft Windows. Okrem toho je dostupná aj konzolová verzia pre Pocket PC, Linux (32-bit aj 64-bit), FreeBSD, Mac OS X, MS DOS (32-bit, v starších verziách aj 16-bit) a OS/2.
  29.04.2019
Vo verzii 5.71 sa vylepsia vykonnost konverzie formatov a opravy poskodenych ZIP archivov a bola odstrane desiatka drobnych nedostatkov predoslej verzie.
  26.02.2019
Verzia 5.70 prináša popri oprave drobných nedostatkov predošlej verzie aj viaceré vylepšenia, okrem iného pri spracovaní časovej značky súborov a pri rozbaľovaní 7zip súborov. Kvôli bezpečnostnej hrozbe bola ukončená podpora staršieho formátu ACE.
  1.10.2018
Vo verzii 5.61 sa zmenilo spávanie voľby Vymazať archív pri rozbaľovaní a v prípade kompresie súborov so šifrovanými názvami súborov sa naďalej nezobrazuje ukazovateľ kompresného pomeru.
  26.06.2018
Vychádza plná verzia 5.60, v ktorej sa okrem iného modernizovali ikony grafického prostredia, zdokonalila sa funkcia opravy poškodených archívov a tvorba SFX archívov. Upravila sa tiež reakcia program na zle zadané heslo pri rozbaľovaní archívu. Spolu bolo realizovaných viac ako 20 zmien a opráv nedostatkov z predošlých verzií.
  14.08.2017
Vychádza plná verzia 5.50, v ktorej boli zapracované všetky zmeny z beta verzií. Z dôležitých noviniek možno spomenúť zavedenie centrálneho hesla, ktoré uzamyká prístup k zoznamu ďalších hesiel používaných pri kompresii. Bola tiež pridaná podpora rozbaľovania formátov LZ a ZIPX.
  02.07.2017
V piatej beta verzii 5.50 boli realizované drobné korekcie v dialógu pri rozbaľovaní súborov.
  16.06.2017
Štvrtá beta verzia 5.50 odstránila problém s pádom programu pri rozbaľovaní poškodených RAR archívoch v staršej verzii a ďalšie drobné nedostatky.
  23.05.2017
V tretej beta verzii 5.50 bola pridaná podpora UNIX časových značik vo formáte ZIP a bola rozšírená kontextová ponuka pri prechádzaní zoznamu súborov.
  05.05.2017
V rámci druhej beta verzie 5.50 boli odstránené niektoré problémy so spracovaním poškodených archívov.
  13.04.2017
Vychádza prvá beta verzia 5.50. Prináša dve desiatky noviniek a opráv chýb, z ktorých spomeňme default kompresiu už vo formáte RAR 5, zdokonalenú archiváciu hesiel, podporu rozbaľovania formátov LZ a ZIPX atď.
  8.7.2019
V súvislosti s plánovaným uvoľnením poštového klienta The Bat! vo verzii 9 dochádza k zvýšeniu cien nových licencií aj upgradov z predošlých verzií.
  30.5.2019
Firma ESET varuje pred zraniteľnosťou, ktorá môže viesť k masovému útoku podobnému WannaCry.
  13.3.2019
V súvislosti s uvoľnením programu UltraEdit vo verzii 26 dochádza k posunom v jeho cenníku a satelitných aplikácií (UltraCompare, UltraFTP, ...). Bola oddelená možnosť zakúpenia trvalej licencie od ročného prenájmu licencie, pričom druhá možnosť doposiaľ v ponuke nebola.
Informácie z www.avir.sk
Copyright © 2000-2007 AVIR | WebDesign © 2008 by piXie dESiGN. Všetky práva vyhradené. Materiály tu publikované môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.